Nodarbību vietas, laiki

Nodarbību vietas un laiki

Treneris Kaspars Riekstiņš:
(Info- t. 26 478 649kaspars@vkk.lv)
 Vieta
 Vecums
 Pirmdiena
 Otrdiena
 Trešdiena
 Ceturtdiena
Piektdiena
Valmieras cīņu zāle
4-6 gadi 17:30-18:15 17:30-18:15
Valmieras cīņu zāle
7-9 gadi 18:15-19:30 18:15-19:30 17:30-19:00
Valmieras cīņu zāle
10-15 gadi 19:30-21:00 19:30-21:00 19:00-20:30
Siguldas 1.pamatskola
no 4 gadiem 18:00-19:00 18:00-19:00
Siguldas 1.pamatskola
No 8 KJU 16:30-18:00 16:30-18:00
Saulkrastu sporta centrs
Lielie 20.00-21.30 20.00-21.30 17:30-19:00
tr. M.Halatins
Treneris Maksims Halatins:
(Info- t. 28 226 491maksims@vkk.lv)
 Vieta
 Vecums
 Pirmdiena
 Otrdiena
 Trešdiena
 Ceturtdiena
Piektdiena
(papildus treniņš
stiprākajiem no visām grupām)
Saulkrastu sporta centrs
17:00-18:15 17:00-18:15 17:30-19:00
Saulkrastu PII “Rūķītis”
15.45 – 16.30 15.45 – 16.30
Alojas Ausekļa vidusskola
 18:00-19.15
līdz 8 kyu19:15-20:45
7 kyu >
18:00-19.15
līdz 8 kyu19:15-20:45
7 kyu >
Krimuldas vidusskola
19:00-20:15 19:00-20:15
Carnikavas pamatskola
15:15-16:30 15:15-16:30
Trenere Liene Prikaza:
(Info- t. 26 744 256liene@vkk.lv)
Vieta
Grupiņa
Pirmdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
Carnikavas PII
„Riekstiņš”
 Ezīši
Zaķēni
 16.45-17.45  15.15-16.15
+ Gliemezīši
 Bitītes
Skudriņas
 16.00-17.00
+ Gliemezīši
 17.00-18.00
 Vāverēni
Taurenīši
 16.45- 17.45  17.00-18.00
Taurenīši
Pelēni
Pūcītes
 16.00-16.45  17.00-18.00

.

Atbildēt